Karstensens Skibsværft leverte to store pelagiske fartøy til Storbritannia i fjor. "Altaire" var ett av disse. Foto Ivan Reid/Karstensens Skibsværft

Pelagisk fiskeflåte i Storbritannia domineres nå nesten totalt av ett dansk verft. I mange år fikk britiske fiskebåtrederier bygget de fleste større fiskefartøyer ved norske verft. Men satte ønsket om å tjene mer på fartøyer til olje- og gassvirksomheten en slutt på. Fiskerimagasinet har sett på hvor de 30 største fiskefartøyene i britisk flåte er bygget.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I britisk fiskeflåte er det totalt 39 fartøy bygget i Danmark. 17 av disse er levert de siste ti årene, mens fire er bygget før 1980. Norske verft er representert med 12 fiskefartøy. Fem er levert de siste ti årene. Tre av disse er bygget før 1980.

Ett av tre er bygget ved Karstensens Skibsværft

Blant de tretti største fartøyene er det åtte som er bygget ved fem forskjellige norske verft. Det er elleve fartøy bygget ved danske verft, – eller korrekt ved ett dansk verft. Larsnes Mek Verksted og Westcon begge bygget to av de tretti største fiskefartøyene i britisk pelagisk flåte.

For danske Karstensens Skibsværft er det faktum at mer enn ett av tre av de største britiske fartøyene er bygget av verftet, intet mindre enn formidabel suksess. Bare ett av skipene som er bygget ved Karstensens Skibsværft er bygget før 2010. De fleste er at skillig nyere. Hele åtte fiskefartøy, alle med lengde over 69,95 meter er levert av det danske verftet de siste fem år.

11 av 23 fartøy i pelagisk flåte

23 av fiskefartøyene er pelagiske fartøy som leverer fangsten til landanlegg. De sju andre inkluderer fire nederlandsk kontrollerte fartøy, noen gang kalt for kvotehoppere. Det største av disse er «Frank Bonefas». Med en største lengde på 119,65 er dette fartøyet det desidert største fartøyet i britisk flåte.

Når fabrikktrålere og utenlandsk kontrollerte fartøy holdes utenfor, så viser det at Karstensens Skipværft har bygget så godt som halvparten av av de 23 største fartøyene i britisk pelagisk flåte. Det vil si fartøy som alle har største lengde over 51 meter.

LES OGSÅ:

Til Ellingsøya med fangst verdt 40 millioner kroner

egenannonse
Facebook