Vi skal levere hva vi lover - ikke bare tall

Det finnes utallige måter å måle trafikken på et nettsted. Mange nettsteder visninger og unike brukere. Men disse tallene er kanskje flotte, men oftest er det veldig misvisende.

En unik bruker er ikke en unik person, men en unik IP-adresse. Samme person bruker gjerne flere IP-adresser i løpet av en dag. (Nettverk hjemme, arbeid, mobiltelefon, på flyplass, hotell etc..)

Når en artikkel eksempelvis har 10 000 visninger fra 9000 unike brukere, er det reelle tallet unike personer som har lest artikkelen antakelig 6 – 7000. Her er variasjoner fra nettsted til nettsted.

Det er likevel viktig å ha oversikt over hvor mange unike brukere og visninger en artikkel har. For et banner som ligger på samtlige sider i en nettside, vil antall visninger av banneret raskt bli flere hundretusen. Har nettstedet 40 000 brukere, er det likevel mer realistisk å anta at rundt 20 000 unike personer har sett banneret. Et banner på en spesifikk artikkelside blir kanskje sett av 1000 eller flere.

Det er også viktig å vite at en andel av visninger og brukere er inne i få, kanskje brøkdeler av et sekund. Noen er søkemotorer som indekserer, andre er brukere som av ulike årsaker havnet inn på siden. Disse besøkene regnes også med i tallene de fleste medier oppgir.

Forteller om interesse

Høye tall forteller litt om interessen. Men antall visninger et nettsted har over en tidsperiode forteller lite. Er denne fordelt på ti eller hundre artikler? Det samme gjelder for unike besøkende. Ingen forteller for eksempel at hver unik besøkende var inne på i snitt tre artikler i løpet av en måned.

Det viktige for deg som annonsør er hvor mange som leser artikler der du har dine banner. Eksempelvis, har en motorprodusent et banner på en artikkel om «motor», vises banneret primært for motorinteresserte. Brukerne blir straks mer interessante for annonsøren.

Noen brukere er mer verdt

2000 brukere med interesse for motor, er mer verdt enn mange ganger så mange tilfeldige brukere. Hvis 20 av disse klikker på banneret, skapes kanskje et salg. Hvis det er ti artikler med bannere, er det kanskje 200 som klikker på banneret. Hvor mye salg skal generes for å dekke kostnadene ved å annonsere?

Det er også viktig å forstå at en forside på et nettsted ikke fungerer som en forside på en papiravis. De fleste nettsteder rekrutterer lesere gjennom sosiale medier og søkemotorer. Disse går direkte inn på artikler, uten å besøke hovedsiden.

Fiskerimagasinet promoterer sine artikler og derved annonsørene, på et stort antall grupper på sosiale medier og gjennom søkemotorer. Det gjør vi fordi trafikk til et nettsted ikke kommer automatisk med mindre det er et nyhetsmedia som en stor avis. På denne måten etablerer vi kontakt med utvalgte grupper med spesifikke interesser.

Helt gratis å lese

Fiskerimagasinet har ingen betalingsmur som gjør at våre brukere må betale for de gode artiklene, og bare får lov til å skape «klikk» på artikler som er gratis tilgjengelig i mange konkurrende medier.

Vi har heller ingen kostnader til papir og distribusjon som trykte medier. Dette kommer våre annonsører til gode i form av lavere annonsekostnader. Svært mange trykte medier sliter med svært lave opplag, delvis siden stadig flere velger å lese på nett og færre og færre er villig til å betale for dyre abonnementer.

Fiskerimagasinet har som mål å gi våre annonsører reell informasjon om hvor mange som leser artikler hvor det er bannere. Vi oppfordrer også til at våre annonsører selv sporer hvor de får besøk til sin hjemmeside fra.

Fiskerimagasinet er gratis å lese