Centurion del Atlantico
Centurion del Atlantico har en største lengde på hele 118 meter. Foto Andreas, Shipspotting

Etter en seilas på i overkant av en måned kom den store tråleren Centurion del Atlantico til Westcon sitt verft i Florø 22. juli. Der skal den gjennomgå en omfattende ombygging og utskifting av blant annet motor, ror, propellsystem og stor ombygging av kontrollrommet.

Av Terje Engø

terje@fiskerimagasinet.no

 

Tråleren eies av det norsk kontrollerte rederiet Estremar S.A.. Dette selskapet var tidligere en del av Aker ASA og Kjell Inge Røkke sin fiskerisatsning i Antarktis. Det er nå eid av det norske investeringsselskapet Ocean Harvest.

Stort skip med mange hestekrefter

Centurion del Atlantico har en største lengde på 118 meter og bredde på 18 meter. Hovedmotoren som skiftes ut er en MAN 6L 58/64 som yter 11 000 hestekrefter som gir fartøyet en normal fart på 15,5 knop. Om nødvendig kan skipet seile med fart på over 18 knop.

Det er et fryserom for fangst på 2740 kubikkmeter og lasterom for ikke fryst last som fiskemel på 940 kubikkmeter. I tillegg er det lagerrom for kartong og innpakning på 370 kubikkmeter. Skipets fiskemel fabrikk skal nå byttes ut, og skipets surimifabrikk vil bli oppgradert.

Omfattende ombygging ved Westcon

– Det er en stor ombygging som skal gjennomføres, og vi har planlagt for å bruke ni måneder på jobben som vil sysselsette både våre egne og underleverandører, sier Terje Totland, leder for skipsreparasjon ved Westcon Yards i Florø.

Centurion del Atlantico ble bygget ved japanske verftet Mitsubishi Heavy Industries i 1986. Siden 1992 har det hatt argentinsk flagg og har fisket ut av havnebyen Ushuaia helt sør i Patagonia.

Hele fangsten tas vare på

Der tråler det i første rekke etter artene patagonsk tannfisk, hoki, sørlig kolmule, grenadier, rosa kingklip, Choicy ruff og patagonsk torsk. Fisken fryses sløyd i blokk eller som filet, om den ikke brukes til produksjon av surimi. Alt avfall blir brukt til produksjon av fiskemel.

Flere tidligere oppgraderinger

Det er ventet at oppholdet ved Westcon vil vare i ni måneder. Fartøyet har også tidligere gjennomgått omfattende oppgraderinger. I 2002 ble det installert nye elektriske vinsjer og nettromler og annet dekksutstyr. I 2008 ble alle lugarer samt deres tilhørende vann og kloakksystem, elektrisk anlegg og ventilasjonsanlegg totalrenovert. Det er et mannskap på 102 personer om bord.  

For ti år siden ble så fabrikken bygget om og modernisert. Og for få år siden ble fartøyets hovedmotor og tre hjelpemotorer renovert. Selv om skipet nærmer seg femti år, er det godt vedlikehold av sine norske eiere.

Fjær i hatten til Westcon

Når skipets eiere, selv om de er norske, har valgt å gå til Westcon for å få den omfattende ombygningen gjort, er det en fjær i hatten for verftet. En del andre rederier som fisker i det Sørlige Atlanterhavet eller ved Antarktis har ved en rekke anledninger valgt spanske verft, i hovedsak på Gran Canaria. At norske kroner har svekket seg mot dollar og spesielt euro de siste årene har nok også vært med på å styrke verftets konkurranseevne.

Boren bærer preg av når skipet ble bygget. Den er nok en del oppgradert når skipet er ferdig ombygget. Foto Estremar
Alle vinsjer og tromler er elektriske. Foto Estremar