tråler
Sørlandets nye dronning og flaggskip Sille Marie er overlevert av Karstensens Skibsværft. Foto Karstensens Skibsværft

TEKST KARSTENSENS SKIPSVÆRFT OG TERJE ENGØ

I juli 2021 inngikk sørlandsrederiet Sille Marie AS og Karstensens Skibsværft A/S kontrakt om bygging av en ny 65,90 meter tråler. Nybygget er nå overlevert til rederiet. Dåpsseremoni ble holdt lørdag 12. august 2023 i Kristiansand

Sille Marie AS eies av Carl Aamodt og Salthaug-familien fra Søgne. Rederiet ble etablert i 2015 og fartøyet er rederiets første nybygg. Det erstatter tidligere «Sille Marie» som ble kjøpt fra Sverige i 2015, og som nå er solgt tilbake til Sverige.

Rederiet ledes av Carl Aamodt i samarbeid med skipper Bastian Salthaug, Yngvar Salthaug og maskinsjef Tobias Salthaug.

De driver pelagisk tråling etter sild og makrell og med bunntrål etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Samarbeidet mellom rederiet og verftet er relativt nytt. Det startet med vedlikeholdsarbeid på eksisterende ex.Sille Marie i 2020

Sille Marie
Sille Marie har dører fra Thyborøn Trawl Doors. Foto Karstensens Skibsværft

Karstensens Verft sier at de er fornøyd med tilliten Carl Aamodt og familien Salthaug har vist med denne ordren.

Verftets eget design

I likhet med de mange andre fiskerfartøyene verftet har under bygging for redere i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også nye «Sille Marie» verftets eget design.

Etter levering av nye «Sille Marie» har Karstensens Verft totalt 19 fiskefartøy i ordreboken for levering de neste tre årene.

Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter både industrifisk og konsumfisk. Fartøyet er utstyrt med alt det siste innen maskiner, utstyr og utstyr.

Fartøyets grønne profil er i stor grad ivaretatt i form av praktiske og effektive løsninger. Under hele design- og spesifikasjonsprosessen har det vært stort fokus på  operasjonell profil og optimalisering av drivstofforbruk, og derved reduserte klimagassutslipp.

Spesielt skrogets design og integrasjon med en stor saktegående propell har vært gjenstand for mye studier og optimalisering, i nært samarbeid med leverandøren av fremdriftssystemet, opplyser verftet.

DIMENSJONER

Største lengde   65,90 m

Bredde  14,00 m

Største bredde   15,50 m

 

KAPASITETER

Diesel: 460 m³

Ferskvann: 40 m³

Smøreolje: 15 m³

Urea: 15 m³

RSW-tanker:       1726 m³

Bruttotonn: 2126

 

DESIGN, KLASSE OG FART

Design: Karstensens Verft A/S

Prøvehastighet/gjennomsnitt: 15,5 knop diesel-mekanisk.

Klasse: DNV +1A E0 TMON Ice-C, fiskefartøy.

Sille Marie, akterdekk
På akterdekk er det fire elektriske tromler. Foto Karstensens Skibsværft
Sille Marie
Sille Marie er rigget for bunn- og pelagisk trål.På akterdekk er det fire elektriske tromler. Foto Karstensens Skibsværft
Sille Marie kan raskt skifte mellom ulike fiskerier. Sille Marie er rigget for bunn- og pelagisk trål.På akterdekk er det fire elektriske tromler. Foto Karstensens Skibsværft

I tillegg er fartøyet utstyrt med en batteripakke, som skal optimere forbruket ved peak shaving og gi ekstra kraft når driften krever det.

Elektriske vinsjer og batteri

Fartøyet er også utstyrt med elektriske vinsjer med regenerering til batteripakken, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning overalt og en rekke andre tiltak for å sikre lavt energiforbruk.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus.

Skroget er bygget på en rund ramme, med akterspeil og vertikal baug og innebygget bulb. Hekken er laget med kinkline/bulbbue og designet for å gi plass til en stor propell.

Under hoveddekket er skroget delt inn i følgende vanntette rom: Forpeak, thruster/ekkoloddrom, tank for fyringsolje, RSW lasterom med sentral RSW pumpe/manifoldrom, motorrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propell i dyse- og sidepropeller.

Hoveddekk er utstyrt med: Forpeak, elektronikkrom, vakuumpumperom, RSW lasteromseksjon med sentralrom for vakuumtanker og RSW kjølemaskineri.

Helt akter er det lagertanker og styremaskin, bod og batterirom. I innredning er det to doble maskinsjeflugarer wc og bad, samt vaskerom, trimrom og gang/trapp.

Shelterdekk

Her er det lagre i forpiggen, og maskinrom for havnegenerator. Her er også dekkshus og silekasse, samt luker for de åtte RSW-tankene. Overbygget er i full bredde akter for luker og inneholder trålverksted, lagre og avtrekks- og ventilasjonssjakter.

Innredning i overbygg

I overbygget er det fem doble mannskapslugarer og en sykelugar, alle med eget bad og toalett, garderobe med kaffebar og felles toalett, omkledningsrom, korridorer og trapper.

Ved å plassere overbygget  så langt unna propellen og andre støykilder som mulig, er det lavt støynivå i lugarer og fellesrom. I tillegg til selve plasseringen, er det gjort en rekke konstruktive tiltak for å få god støyisolering.

Akter for overbygg er det tråldekk med totalt fire nottromler, arrangert side-by-side. På akterspeilet er det innebygd to hydrauliske hekkporter

 

DEKKMASKINERI

El-vinsjer, levert av MacGregor Rapp Marine:

3 x trålvinsjer 60,0 t

2 x nettrommel 80,0 t

1 x dobbel nettrommel 2 x 30,0 t

1 x nettrommel 60,0 t

2 x fortøyningsvinsj, akter 6,6 t

2 x nettsondevinsjer

2 x ankervinsj

Fiskepumpeutstyr levert av MacGregor Rapp Marine:

2 x elektrisk fiskepumpe, 24″.

2 x elektrisk kabeltrommel

2 x fiskeslangetrommel

Dekkskraner og nothåndteringsutstyr, levert av SeaQuest:

1 x notkran akter.

1 x front dekkskran.

Trålblokker Brdr. Markussen, BlueLine

Ankere og kjettinger, levert av Sotra.

Det flotte store styrhuset er designet av verftet. Sille Marie er rigget for bunn- og pelagisk trål.På akterdekk er det fire elektriske tromler. Foto Karstensens Skibsværft
Sille Marie er utstyrt med det siste nye innen elektronikk for fiskeleiting og navigasjon. Foto Karstensens Skibsværft
Uten tvil det største styrhuset i Sørlandets fiskeflåte. Sille Marie er rigget for bunn- og pelagisk trål.På akterdekk er det fire elektriske tromler. Foto Karstensens Skibsværft

Fremre del av bakdekk er hevet over bakre/båtdekksnivå. På bakdekket er det montert ankervinsj i hus under formasten samt fortøyningsutstyr. Bakdekk strekker seg akterover som vanntett til båtdekk. Hoveddekkskran er montert på bak-/båtdekksnivå.

I dekkshus er det innredet med dagrom, messe, bysse med proviantrom (og egne kjøl-fryserom) og korridorer og trapper.  Akter for dekkshuset, på båtdekket, er det montert tre trålvinsjer og skorstein. Akter på båtdekket er det to redningsvinsjer og fiskepumpestasjoner SB og BB. Trålhenger med oppheng for tre trål og to redningsblokker helt akter.

Videre er det installert en UPS/ren strøm for 230V, slik at skipets frekvens kan flyte mellom 50 og 60 Hz. Dette gir en reduksjon på 17 prosent i hovedmotorens turtall.

En komplett batteripakke på 622 kWh er montert, for å gi ekstra strømforsyning i begrensede perioder.

Hovedmotor med akselgenerator

Designfilosofien bak hoved- og hjelpemotorkonstellasjonen er som følger:

Fartøyet er utstyrt med en 2920 kW hovedmotor og en 1650 kW akselgenerator.

For ekstra strømforsyning leveres fartøyet med to dieselgeneratorsystemer, hver på 565 ekW. Det elektriske anlegget er bygget med mulighet for parallelldrift av de to dieselaggregatene. Et Power Management System (PMS) som styrer strømforbruk og automatisk oppstart av dieselgeneratorene.

FREMDRIFT OG MOTOR

Hovedmotor: MAN 8L27/38, 2920 kW.

Propellsystem: MAN VBS860, d4700 mm.

Reduksjonsgir: Renk RSVL-1120, 800/92 o/min.

Akselgenerator: AvK DSG 99 M1-6W, 1650 kW / 2250 kVA @ 1200 rpm.

Hjelpemotorer: 2 x Volvo Penta D16, 556 kWe @ 1800 rpm / Power House.

Styremaskin: 1 x Kongsberg SR662 – 170 kNm.

Ror 1 x Kongsberg FB-H 2330×4500 (klaff).

Sidethrustere: 2 x Brunvoll FU-45-LTC-1550, 700 kW / 952 HK

Startluftkompressor: 2 x Sprere HL2/77A

Hovedmotor er en MAN 8L27/38 som yter 2920 kW. Foto Karstensens Skibsværft
To Volvo Penta D16 hjelpemotorer produserer hver 556 kW. Foto Karstensens Skibsværft
Når hjelpemotor og akselgenerator produserer for mye elektrisitet lagres denne i batteripakken. Foto Karstensens Skibsværft

GRATULASJONER

Arbeidsluftkompressor: Atlas-Copco GA11FF

Dieselfilter: GreenOil.

Diesel overføringspumper: 2 x Desmi.

Smøroljefilter: GreenOil.

Pumper: Hovedmotorkjøling: Allweiler.

Brann-, spyle- og lensepumper: Desmi.

Hydrauliske, AC og andre kjølevannspumper: Desmi.

Lastevannseparator: DVZ 1500 FSU OilChief

RSW OG FANGSTBEHANDLING

RSW-system: 2 x PTG FrioNordica, 2 x 870 kW / 2 x 748 000 kCal/t.

Sirkulasjonspumper 2 x 650 m3/t

Kondensatorpumper 2 x 230 m3/t

Vakuumsystem: Önnereds Svets:

3 x 86 kW kompressoraggregater.

3 x 2800 l tanker.

Slurry ice system: Kapp, Optim-ice BP-140 + T-4000 (107 kW / 92.000 kCal/t).

Fabrikkutstyr: Boa Tech, inkl. installasjon.

Sløyemaskiner: 2 x KM Fisk / Carsoe Mk5.

REDNING OG BRANNSLUKKING:

MOB-båt: Viking Norsafe Matrix 450.

MOB-båtdavit: MDM DAF-160 E.

Redningsflåter: 2 x Viking, 12 pers.

Brannalarmanlegg: Consilium.

Sentral brannslukking: Survitec, vanntåkesystem.

INNREDNING

Styrehusinteriør: Karstensens Verft

Styrehuskonsoller: ElPro

Styrehusstoler: 3 x NorSap 1600 Comfort.

Design: Maritime Assembly.

Innredning: Maritime Assembly/Ekornes.

Innvendige dører: BIP.

Ventilasjonssystem: LF Ventilasjon.

A/C system: LF Ventilasjon.

Malingsleverandør: PPG Sigma, inkludert silikongrunnmaling.

ELEKTRISK

Komplett installasjon: KS Elektro A/S.

Alarm/overvåking: Marine Control Services (MCS), Norge.

Navigasjonslys: Den Haan.

Søkelys: 2 x Seematz.

Tanknivåalarmer: Mobrey.

Hovedkort: Scantechnic.

PMS-system: DEIF Delomatic 4.

Sentral UPS: 99 kVA.

ELEKTRONIKK

Elektronisk utstyr (navigasjon, fiskeleting, kommunikasjon) levert av Marineelektronikk, Ålesund og Furuno Norge, og er installert av KS Elektro. Hovedkomponenter:

Matrisesystem: Furuno BlueBridge.

LF sonar: 1 x Furuno FSV-25.

HF sonar: 1 x Furuno FSV-75.

Ekkolodd: 1 x Furuno FCV-38

1 x Furuno FSS-3BB

Trålekkolodd: 1 x Furuno Imagenex TS-360

3D-ekkolodd: 1 x Wassp F3Xi

Trålovervåking: 1 x Scanmar ScanBas 365

Strømlogg: 1 x Furuno CI68

Radar, S-bånd: 1 x Furuno 2238 BB.

Radar, X-bånd: 1 x Furuno 2318 BB.

Radar 1 x Furuno DRS6A-NXT

Gyro: 1 x Simrad GC80.

GPS-gyro: 1 x Furuno SC-70.

Autopilot: 1 x Simrad AP80.

Plotter: 2 x MaxSea Time Zero.

1 x Olex.

SSB: Sailor 6310.

VHF utstyr: 2 x Sailor 7222 DSC

3 x Sailor 6210.

Termisk kamera: Flir M364C, gyrostabilisert

V-sett kommunikasjon: Telenor.

Satellittelefon: Iridium LT-3100.

Sat-TV-anlegg: Telenor.

TV/underholdning: KS Elektro.er 

FLERE BILDER:

Salong i styrhuset. Foto Karstensens Skibsværft
Silekassen til Sille Marie. Foto Karstensens Skibsværft
Herfra er det full kontroll over vinsjer og tromler. Foto Karstensens Skibsværft
RSW pumperom. Foto Karstensens Skibsværft
RSW-kompressor. Foto Karstensens Skibsværft
Manifoilrom. Foto Karstensens Skibsværft
Verksted. Foto Karstensens Skibsværft
Fabrikk for konsumfisk. Foto Karstensens Skibsværft
Sille Marie har et flott rimrom. Foto Karstensens Skibsværft
Trapp i innredningen. Foto Karstensens Skibsværft
Flott messe. Foto Karstensens Skibsværft
Lugar. Foto Karstensens Skibsværft
Dagrom. Foto Karstensens Skibsværft
Stor bysse. Foto Karstensens Skibsværft
Ônnereds Svets har levert vakuumanlegg. Foto Karstensens Skibsværft