Lysing er godt betalt. Blir den fisket med line og levert raskt til danske auksjoner kan den bli vært verdifull. Foto Terje Engø

Trommelline kan bli et effektivt redskap i fiske etter lysing. Denne redskapen har allerede vist seg svært effektiv i fisket etter kveite. Trommelline har til nå vært lite brukt i norske fiskeririer. Men det er en redskap som brukes i mange fiskerier rundt om i verden. 

Ett av fiskeriene hvor redskapen har et interessantt potensial er i fiske etter lysing. Portugisiske og spanske fiskere fisker lysing med line egnet med sardiner. Forskning viser at sild fungerer nesten like godt.

 

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet

Trommelline er en relativt enkel lineredskap hvor linen som er kraftig monofilament har tas inn på en trommel. I kveitefisket kan forsynet dras flere meter mellom to stoppere, samtidig som det er god fjæring i lina. Dette gir fisken bedre mulighet til å feste seg.

Det gjør mest sannsynlig også at færre fisk dør før linen trekkes, og fisken derved får bedre kvalitet.

Brukes i mange fiskerier

Trommelline er utbredt som redskap i mange linefiskerier rundt om i verden. Blant annet  i USA og Canada hvor trommelline for eksempel brukes til fiske etter stillehavskveite.

Redskapen brukes til fiske etter ulike arter tunfisk, og i Spania, Portugal, Sør-Amerika og Namibia og Sør-Afrika er trommelline brukt i fiske etter lysing, mens det rundt Azorene og Madeira er brukt i fiske etter hårhale.

LES OGSÅ:

Rykter sprer seg om trommelline

I Norge er det foreløpig begrenset bruk av trommelline. Siden selve trommelen, som i praksis er en liten vinsj. er relativt rimelig, er det ikke usannsynlig at trommelline etter hvert vil vise seg effektivt i andre fiskerier som lysing. Redskapen kan med stor fordel brukes i fiskerier hvor det brukes stort agn og stor krok.

Potensial i fiske etter lysing

Å fiske lysing med line innebærer en del læring for å finne ut hvilken dybde linen må settes, og i hvilke områder det er stor nok tetthet til at det kan fiskes lønnsomt.

Ifølge en forskningsrapport presentert i tidsskriftet Marine and Coastal Fisheries, publisert i 2018, har forskere testet hvor effektivt sardin, sild, makrell og akkar fungerer som agn i linefiske etter lysing.

Forskerne fastslo at sild, som i dag brukes som agn i fisket etter kveite, fungerer effektivt på lysing. I Spania og Portugal er det tradisjon for å egne med sardin. I Norge er sild både lettere tilgjengelig og rimeligere.

Forskerne fastslo at hel sild fisket mer stor lysing, mens oppkuttet sild gjerne gir større fangst av mindre fisk. Hva som vil lønne seg for et norsk fartøy er gjerne en blanding av oppkuttet sild og hele sild.

LES  FORSKNINGSRAPPORTEN HER

Det er også en del norske fritidsfiskere som har spesialisert seg på å fiske stor lysing, gjerne fra ti kilo og oppover. De bruker store agn, gjerne hel makrell.

egenannonse
Linefanget lysing vil kunne leveres med en kvalitet som gjør at den oppnår god pris. Foto Terje Engø

Linefanget lysing  vil oppnå god pris

Stor lysing er normalt bedre betalt enn mindre fisk. Det meste av lysingen norske fartøy fisker, blir solgt på auksjon i Danmark. Prisen der er bedre enn i Norge, og spesielt gjelder det for fersk linefanget lysing.

Siden trommelline fisker mer effektivt enn tradisjonell stampline, er den også atskillig mer miljøvennlig. En kvote kan fiskes på færre sjøvær, og det gir et fiskefartøy anledning til å bruke mer tid på andre fiskerier, og derved bedre lønnsomhet.

LES OGSÅ:

Kveitefiske, misunnelse og jantelov

Denne rovfisken er en opplevelse å få

Facebook