EndreDyrøy kolmule
«Endre Dyrøy» var årets første norske båt som leverte kolmule til TripleNine i Thyborøn. Foto Tine Jensen Le Breton

Norske fartøy har landet 48 592 tonn pelagisk fisk i Danmark i første kvartal. Dette er det høyeste kvantum på flere år. På topp ligger fabrikken TripleNine Thyborøn med hele 28.400 tonn. Deretter følger FF Skagen med 20.200 tonn.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Sammenlignet med i fjor det er en mindre tilbakegang for Triplenin Thyborøn i kvantum og tilsvarende økning for Skagen. Kvantum i første kvartal i fjor og i år er nesten likt.

Artikkel fortsetter nedenfor

Stengning av fabrikk ga TripleNine en fordel

Norske fartøy har ikke levert industrifisk i Hanstholm havn siden 2021, det siste året FF Skagen-eide Hanstholm Fiskemelfabrikk tok imot fisk. Dette året fordelte landingene i første kvartal seg på TripleNine Thyborøn på topp med 17 600 tonn, Hanstholm 12 600 tonn og Skagen 11 200 tonn.

Det vil si at FF Skagen og Hanstholm Fiskemelfabrikk hadde en andel på 57 prosent. Det er tydelig at FF Skagen har tapt en stor andel av norske leveringer til TripleNine som følge av nedleggelsen av fabrikken i Hanstholm.

 

Som illustrasjonen til venstre viser, har ikke nedstengningen av FF Skagen eide Hanstholm Fiskemel medført en stor økning i levering av norsk industrifisk i Skagen.

Det kan synes som om det er TripleNine Thyborøn som har tjent på nedstengningen.

Dette er tall basert på første kvartal i perioden 2020 til og med i år.

Siden det nesten utelukkende er kolmule som er levert som industrifisk i Danmark i første kvartal, kan en eller to laster endre andelene til de to fabrikkenemye. I år har FF Skagen tatt innpå TripleNine cirka ti prosentpoeng. Men TripleNine har likevel den klart største andelen av leveranser fra norske fartøy. 

Illustrasjon: Fiskerimagasinet. Kilde: Fiskeristyrelsen

Hadde markedsandel på over 70 prosent

Året før, i 2020 ble det i første kvartal losset 34 000 tonn norsk industrifisk. 29 prosent ble losset i Thyborøn, mens FF Skagen tok imot 13 prosent og Hanstholm Fiskemelfabrikk tok imot hele 58 prosent. Det vil si at FF Skagen ved deres to fabrikker tok imot hele 72 prosent av all norsk industrifisk i første kvartal 2020.

Planen var at ved nedstengningen av Hanstholm Fiskemelfabrikk, skulle industrifisk som ble levert i Hanstholm fraktes til FF Skagen med lastebil. Det har nesten nesten ikke blitt levert industrifisk som har blitt fraktet til Skagen. Basert på statistikk for første kvartal har i stedet en rekke fartøy istedenfor valgt å levere i Thyborøn. Som eksempel kan det nevnes at det bare er levert 525 tonn industrifisk i Hanstholm i første kvartal i år.

 

Thyborøn har kortest vei til kolmulefeltene

Thyborøn har en fordel over Skagen under fisket etter kolmule vest av de britiske øyer. Det er rundt femti nautiske mil kortere å seile til Thyborøn enn Hanstholm. Det sparer litt drivstoff og rundt fire-fem timer i tid hver vei.

I år er det losset 11 635 tonn norsk kolmule i Thyborøn, mot 7 949 tonn i Skagen. I Skagen er det i tillegg losset 256 tonn brisling, samt noen få kilo øyepål og hestmakrell. Totalt sett er Thyborøn den soleklare vinneren i kampen om industrifisk fra norske fartøy.

TripleNine Thyborøn ser derimot ikke ut til å være like konkurransedyktig i konkurransen om dansk fisket kolmule. Det er losset 63 000 tonn ved FF Skagen og 11 400 tonn ved TripleNine.

Facebook