En tredjedel av årets tilgjengelige kvote på snøkrabbe er nå fisket. Foto Odd-Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet

Tre båter har mer suksess enn andre i fisket etter snøkrabbe. De har tatt en tredjedel av snøkrabben som er fisket til nå. Lørdag kveld var over 3000 tonn av kvoten på 9758 tonn. Avstanden mellom båtene som fisker dårligst, og de som fisker best er stor. Noen har i tillegg tapt mulige inntekter ved å komme sent i gang med fisket.

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

De siste dagene har antall fartøy som fisker snøkrabbe økt med to til atten fartøy. Til nå har det i snitt blitt fisket 115,6 tonn per døgn. Med to fartøy til i fiske, samt at det er andre fartøy som ikke har fisket fra 1. januar, vil daglig kvantum antakelig øke litt.

Fangst snøkrabbe per døgn vil øke

Det er også andre årsaker til at kvantum fisket per døgn vil øke. De to helt nye avanserte fartøyene «Frøyanes» og «Stødig» har ikke hatt noen spesielt god start. «Stødig» var de første par ukene blant fartøyene med lavest kvantum. «Frøyanes» som kom sent inn i fisket hadde også bruk for litt tid på å få opp kvantum.

«Stødig» har til nå bare fisket 59 tonn, mens «Frøyanes» har 126 tonn. Til sammenligning har «Tromsbas» fisket 401 tonn, «Prowess» 336 tonn og «Vima» 312 tonn.

To fartøy har så vidt kommet i gang

De to nye fartøyene som har startet å fiske er «Saga Polaris» og «Enterprise». Disse to har så langt fisket henholdsvis åtte og tre tonn. Åtte tonn, om det er en fangst som tas per døgn, vil det være en relativ grei fangst. Tre tonn som «Enterprise» har meldt inn, er et lite kvantum. Men fartøyet har vel så vidt klart å få teinene i havet på grunn av en sein start på fisket.

Tre båter kan ende opp med 1000 tonn hver

For de tre fartøyene som har fisket over 300 tonn, har det vært et fantastisk godt fiske. Disse tre fartøyene står for en tredjedel av den totale fangsten av snøkrabbe så langt. Fortsetter disse båtene et like effektivt fiske frem til totalkvoten er fisket, vil de kunne fiske over tusen tonn hver.

«Enterprise» og «Saga Polaris» som er de siste til å starte snøkrabbefisket har antakeligvis tapt en tredjedel av det de kunne forvente å fiske om de hadde startet fisket 1. januar. Den sene starten kan med andre ord vise seg å bli dyr i form av tapte fangstinntekter.

.

Facebook