Nordan
Nordan er når dette publiseres bare noen få timers seiling fra Sørlandskysten. Det ser ut som om den har begynt å tråle uten å anløpe hjemmehavn først. (Foto: Bjarne Nørby, Marine Traffic)

Tråleren Nordan er kjøpt i en tid når mange redere sliter økonomisk. Det er satset titalls millioner kroner på fartøyet. Og eieren har knyttet til seg dyktige fiskere som styreleder og daglig leder. Den 33,75 meter lang tråleren er nå midt i Skagerrak, og har slik det ser ut på AIS begynt å tråle midt i Skagerrak.

Av Terje Engø

epost: terje@fiskerimagasinet

Foreløpig er tråleren Nordan utstyrt med rettigheter som gir den mulighet for å fiske sei og reker. Rettighetene gir mulighet for å fiske 175 tonn sei sør for 62. breddegrad og åtte tonn reker per kvartal. Det er grunn til å tro at tråleren vil bli tilført flere rettigheter etter hvert.

Skiftet navn til Nordan Fiskeri AS

Det var RH Fiskeri AS i Kristiansand kjøpt den danske tråleren «Borkumrif» tidligere i år. Rederiet skiftet i juni navn til Nordan Fiskeri AS flyttet da adresse til Lindesnes. Samtidig med adresseendringen har de kjente sørlandsfiskerne Edvard August Fjeldskår Reidar Svendsen på Lindesnes blitt henholdsvis styreleder og daglig leder i rederiet.

Rederiet som ble stiftet i 2019, har Henrik Voje Abrahamsen som største aksjonær med en eierandel på 51 prosent. De resterende 49 eies av fiskebåtrederiet Rosenvoll AS som eier den 18,6 meter lange reketråleren Rosenvoll.

Omfattende arbeid med godkjenning

Nordan har en lengde på 33,75 meter og bredde på åtte meter, og ble levert av Karstensens Skibsværft & Maskinværkested i Skagen i 2001. Tråleren har en Mitsuibishi S6U-C2MPTK hovedmotor som yter 749 kW.

I juni kunne skipper og eier Henrik Voje Abrahamsen fortelle at han håpet på å være i fiske med fartøyet i løpet av to-tre uker. Tråleren lå da ved Karstensens Skibsværft AS i Skagen. For må å tilfredsstille norske krav til fiskefartøy måtte det installeres en ankervinsj, en del sertifikater skulle godkjennes før den fikk alt klart fra Sjøfartsdirektoratet og kunne registreres i Skipsregiseret NOR.

Mange sertifikater og godkjenninger har først kommet på plass sent i august, noe som tyder på at det har vært en større oppgave å få båten godkjent enn forventet. Men nå er den straks hjemme. Etter at den var klar fra Karstensens Skibsværft seilte den til Hanstholm for å ta om bord trålutstyr.

Nordan skal ikke konverteres til snurrevad

«Nordan» erstatter fartøyet «Skarsund» som RH Fiskeri kjøpte i februar 2020. Denne tråleren, som har en lengde på 13,65 meter og bredde på fem meter, ble solgt til Surtsey AS i Grimstad i desember 2021. Den har skiftet navn til «Surtsey».

Ifølge Abrahamsen skal «Nordan» brukes til tråling, og skal ikke konverteres til snurrevad, slik som har skjedd med en rekke mindre trålere de siste årene.

Når Abrahamsen nå har knyttet seg til August Fjeldskår og Reidar Svendsen, er det en interessant utvikling. De har lang erfaring fra ulike former for fiskeri, og er også gründere som har var viktige i arbeidet med å eksportere norsk fisk til Danmark for salg på auksjoner.

I begynnelsen leverte de direkte i dansk havn med garnbåten Nesejenta. Siden har de begynt å sende fisken med lastebil både fra mottaket på Båly i Lindesnes, og fra Nord-Norge når deres båter har fisket med snurrevad der.

Nordan er en solid investering

RH Fiskeri AS betalte 26 millioner danske kroner (cirka 40 millioner norske kroner) for ex.Borkumrif. Ifølge søknad om erverv ble kjøpet finansiert av Sparebanken Sør med 40 millioner kroner i tillegg til ti millioner kroner i egenkapital. Sparebanken Sør har ett pant i båten på 50 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OPPDATERT 07.09.23 16:05

LES OGSÅ:

Båtomtale: Sørlandets Dronning

Fiskerimagasinet har forsøkt å kontakte Reidar Svendsen, uten at telefonnummeret har blitt besvart.