90 kroner kiloen for torskekoteletter - det er billig det. Foto Tor Hansen

Hvor billig kan torsk selges? I salgslaget Fiskehav sitt distrikt har fiskerne så langt i år fått 34 kroner i snitt per kilo rund fisk. Går vi til Råfisklaget ser vi at fersk torsk A-kvalitet, sløyd og hodekappet, i uke 3 ble omsatt for 51 til 57 kroner per kilo. Med slike priser sliter vill fsik i konkurransen med Lerøys oppdrettstorsk.

Av Tor Hansen

Månedsstatistikken for norsk fiskeeksport, publisert av Sjømatrådet, viser at norsk vill torsk, i desember ble betalt 72,50 kroner omregnet til rund vekt fra ulike produkter. Fersk vill sløyd ble betalt 56,79 kroner per kilo. Fisken er definert som hel, men siden torsken i liten grad eksporteres med hode, må en gå ut fra at det er hel sløyd hodekappet torsk. Fryst sløyd, hodekappet torsk ble eksportert for priser varierende fra 42,80 kroner per kilo for eksport til Kina, til 60,97 kroner per kilo for eksport til Storbritannia.

Fersk torsk fra oppdrett er best betalt

Fiskk som eksporteres til Storbritannia oppnår en pris som er rundt 50 prosent høyere enn til Kina. Det skyldes ulik kvalitet og størrelse. I Storbritannia brukes mye av torsken til «Fish & chips», mens torsken som går til Kina i hovedsak tines, fileteres og fryses i forbrukerpakninger som filet eller panert filet. Fisk som serveres som «Fish & Chips» bør ha en viss tykkelse på fileten.

I desember ble det også eksportert 717 tonn oppdrettstorsk til en pris på 58,55 per kilo. Så godt som alt ble eksportert til EU, med Spania og Nederland som de vanligste markedene.

Mindre ble fisket – men eksporten økte

Det er som tallene viser liten forskjell i pris på torsk fra oppdrett og fiske. Fra 2022 til 2023 var det en formidabel økning i eksport av fersk oppdrettstorsk fra 3845 tonn til 8679 tonn. Utviklingen for eksport av viltfanget fisk var motsatt. Eksport av fersk vill torsk falt fra 41 887 tonn i 2022 til 33 050 tonn i fjor.

Det betyr at total norsk eksport av fersk torsk økte, tross nærmere 25 prosent fall i eksporten av fersk vill torsk. Med forventet fall i fangsten av torsk, vil oppdrettstorsk bli en stadig viktigere faktor i torskemarkedet.

Uslåelig pris på Lerøys oppdrettstorsk

Mens vill torsk har mange anvendelsesområder, som klippfisk, saltfisk og tørrfisk, er det viktigste markedet for oppdrettstorsk ferskfiskmarkedet. I dette markedet er det strenge krav til kvalitet. Så hva gjør en med mindre torsk, og torsk som hvis den var laks ville bli klasset som produksjonsfisk?

OBS, hypermarkedkjeden til COOP, har de siste par ukene solgt fryste koteletter av oppdrettstorsk til 90 kroner per kilo, pakket i pakninger på en kilo. Plastpakkene med enkel merking, oppgir Lerøy som forbrukerkontakt for produktet. Det er også merket med godkjenningsmerke EFTA M-129, sol tilhører LM Processing AS på Frei i Møre og Romsdal.

Fratrukket moms gir det en pris på 81 kroner per kilo. Fisken er produsert av Lerøy. De har kostnader til å skjære torsken opp i koteletter, pakke, fryse og distribuere.

Middelmådig fisk til halv pris av god fisk

Fiskerimagasinet testet torskekotelettene. De var tørrere i konsistens enn hva vi forventet av torsk. Kotelettene var tydeligvis skåret av liten fisk. Det var fortsatt mye blod igjen i ryggen. Men når konkurrerende produkter med vill torsk koster godt over 200 kroner per kilo, er det nok mange forbrukere som kjøper oppdrettstorsken som neppe lar seg eksporter

Torskekotelettene ble pakket (ikke slaktet!) i mai. Foto Tor Hansen
Den billige torsken er langt under halv pris av andre fryste torskeprodukter. Foto Tor Hansen
egenannonse

LES OGSÅ:

Facebook