Det meste av makrellen eiste uke er levert av utenlandske fartøy. Norske fartøy har fått mindre fangster på samlet litt over 2000 tonn. Foto Jostein Saltskår, Havforsknngsinstituttet.

Det begynner å minke på kvoter i de fleste pelagiske fiskerier. Med lite makrell tilbake, og mange fartøy som har fisket deres kvoter av NVG-sild og makrell, er det lite annet igjen. En mulighet er å forsøke å finne havbrisling. Det gjenstår en disponibel kvote på 6440 tonn.

                  .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Makrell

Det har denne uken blitt tatt spredte fangster av makrell fra Agder til opp mot Nord-Møre. De norske fartøyene har stort sett gjort små kast, men med brukbar størrelse på mange av fangstene. I løpet av uka har det blitt levert 13 963 tonn makrell. Av dette er 2373 tonn levert av norske båter. Med unntak av 160 tonn som har vært del av fangster med industrifisk, er alt levert til konsum.

Mye britisk makrell

Britiske fartøy har levert 11 590 tonn makrell. Samlet til nå i år, har utenlandske fartøy solgt 122 005 tonn makrell gjennom Norges Sildesalgslag.

Norske fartøy har fortsatt kvote på 34 798 tonn av årets kvote på 246 433 som er kvantum inklusiv kvote overført fra i fjor.

Det er i hovedsak ringnot som fortsatt har kvote å fiske på. For denne flåtegruppen gjenstår det 27 616 tonn, samt 14 882 tonn som kan fiskes på neste års kvote. For kystflåten som hadde en samlet disponibel kvote på 49 663 tonn, gjenstår bare 57 tonn.

NVG-sild

Det har vært en god uke for fartøyene som har fisket NVG-sild. Hele 45 925 tonn er meldt inn, hvorav det aller meste er fisket utenfor Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Av årets disponible kvote på385 696 tonn gjenstår nå bare 71 478 tonn. Dette har ringnot 19 620 tonn, samt at de har 12 558 tonn de kan fiske av neste års kvote. Kystflåten har derimot hele 49 225 tonn disponibelt av årets kvote på 159 721 tonn. I tillegg kan de fiske 12 565 tonn av neste års kvote.

Det betyr at det er kystfartøyene som fremover vil levere det største kvantumet av NVG-sild.

Harstadbåten "M. Ytterstad" leverte 1600 tonn. Foto Aage Schølberg, Shipspotting.

Mange store fangster med NVG-sild

Flere fartøyer i ringnotgruppen har levert store kvantum siste uke. Det største kvantum er levert av «Gerda Marie» med 2015 tonn som gikk til fiskemel. I tillegg har disse fartøyene levert over tusen tonn: «M.Ytterstad» 1600 tonn, «Kvannøy» 1520 tonn, «Strand Senior» 1500 tonn, «Teigenes» 1460, «Sunny Lady» 1450 tonn, «Rav» 1335 tonn, «Smaragd» 1320 tonn, «Christina E» 1300 tonn, «Ingrid Majala» 1200, «Hargun» 1160 tonn, «Nordfisk» 1100 tonn, «Endre Dyrøy» 1100 tonn, «Talbor» 1100 tonn og «Rogne» 1000 tonn.

For kystnotbåtene har det også vært en god uke. På topp er «Einar Erlend» og «Knut Olav» som begge har levert 800 tonn. Båtene som har levert fem hundre tonn eller mer er «Sjohav» 750 tonn, «Runing» 750 tonn, «Gunnar K» 750 tonn, «Marie» 608 tonn, «Lofotfangst» 580 tonn, «Trondskjær» 570 tonn, «Hepsøhav» 560 tonn, «Sjarmør» 550 tonn, og «Einarson», «Båragutt» og «Sjøglans», alle 500 tonn.

Nordsjøsild

Det er derimot stille i Nordsjøsildfisket. Av 781 tonn meldt inn, ble 560 tonn meldt inn av danske «Themis». Denne silda ble tatt i britisk sektor like oppunder kysten av England.

LES OGSÅ:

Flotte bilder og video fra ukas fantastiske NVG-fiske

Pelagisk fartøy har levert NVG-sild for femti millioner

Facebook