Bluefin tok 39 makrellstørjer med snittvekt på 299 kilo. Foto Frode Adolfsen

Fredag kunne Fiskerimagasinet fortelle at det var fisket cirka 30 tonn makrellstørjer. I dette antallet var det ikke korrekt tall for Bluefin. De hadde meldt inn åtte tonn med snittvekt på 210 kilo til Sildesalgslaget. Fiskerimagasinet skrev åtte størjer, mens korrekt var åtte tonn.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Reder Atle Nekøy kan fortelle at fangsten ble på hele 39 størjer. Og samtidig viser det seg at anslaget som ble gjort når fangsten ble meldt inn til Sildesalgslaget var altfor konservativ. De meldte inn et snitt som var rundt 90 kilo for lavt.  Vekta til Domstein Sjømat i Måløy som tok imot størjene viste ett snitt på hele 299 kilo.

Orfjord har tatt 55 makrellstørjer med snittvekt på 259 kilo, mens Vestbris sine 26 størjer hadde en snittvekt vekt på 271 kilo.

40 tonn makrellstørjer til nå

Siden Fiskerimagasinet sist presenterte en oversikt over innmeldte fangster av makrellstørje, har også fartøyet Oriana levert en makrellstørje tatt på stang. Den hadde en vekt på 287 kilo.

Største makrellstørje levert så langt, basert på de størjer hvor vekt er mulig å lese ut av sluttsedlene er levert av den svenske pelagiske tråleren Carmona. Den var på 339 kilo. Men prisen var neppe mye å skryte av da den ble levert som råstoff til fiskemelfabrikk.

Størjene ble levert hodekappet til Domstein Sjømat i Måløy. Foto Atle Nekkøy
Makrellstørjene ble tatt i perfekt vær for størjefiske Foto Atle Nekkøy