Her blir skroget til "Karianne" satt sjøsatt i Latvia. Foto Rederiet/Facebook

Forsinkelser som følge av Covid-pandemien har rammet mange nybygg. Nå skaper krigen i Ukraina ytterligere problemer. To nybygg til cirka 35 millioner kroner hver, er rundt et halvt år forsinket. Det ene skal etter planen overleveres om få dager.

                                    .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I januar 2022 fikk Bodørederiet Karianne AS innvilget generell utskiftingstillatelse for «Karianne». Båten som skulle skiftes skiftes ut ble så solgt i mai, et par måneder før overleveringen av nye «Karianne» etter opprinnelig plan skulle finne sted.

Varslet flere ganger om forsinkelser

I februar varslet Grovfjord Båtbyggeri som utstyrer nybygget at det ville bli forsinkelser. Så 5. mai i år sendte Grovfjord Båtbyggeri melding om forsinkelser grunnet force majeure. Ifølge Grovfjord Båtbyggeri vises det til kontrakten som ble inngått 17. desember 2021. Der ble leveringstid satt til 31 juli 2023. Fartøyet skulle bygges parallelt med søsterskipet Snarsetværing med 3-4 måneders forskyvning.

Levering av materiell fra Nederland og skrogbyggingen i Latvia skulle samkjøres for prosjektene for å spare tid og kostnader. Men allerede i september i fjor sendte Grovfjord Båtbyggeri et brev hvor de varslet om forsinkelser knyttet til ekstraordinære forhold som omfatter både den nasjonale og den internasjonale situasjonen.

Situasjonen har ikke blitt bedre

I brevet datert 5. mai i år skriver båtbyggeriet at leveringsproblemer for enkelte varer/komponenter siden ikke har blitt bedre, men heller antakelig verre igjen de siste måneder. På dette tidspunkt ventet båtbyggeriet på utstyr som skulle vært levert to måneder tidligere.

Store store flotte nybygg

Karianne AS har fått innvilget lavrisikolån fra Innovasjon Norge på 24,5 millioner kroner. I tillegg har de lagt til ti millioner kroner i egenkapital. Kontraktspris på fartøyet er 34,5 millioner kroner.

Nye «Karianne» har en lengde på 14,99 meter og bredde på hele 7,4 meter. Det er NSK Ship Design som har designet Karianne og Snarsetværing. Så selv om det bare skiller noen få centimeter i lengde på det nye og det solgte fartøyet, er bredden et par meter større. Det gir svært god plass om bord og ikke minst gode fasiliteter for mannskapet.

                                     .

Artikkel fortsetter under bildet

 

Både "Snarsetværing" og "Karianne" som har blitt bygget nesten parallelt er forsinket. Illustrasjon NSK Ship Design
Rederiet har driftet ex."Karianne" med svært gode økonomiske resultater. Foto rederiet/Facebook.
Den nye båten har så godt samme lengde som ex."Karianne" (bildet), men er et par meter bredere. Foto Frode Adolfsen

Har brukt ex.”Karianne” som leiefartøy

Siden ex.Karianne ble solgt i mai, måtte rederiet søke om tillatelse til å bruke ex».Karianne», nå «Valøytind», som leiefartøy til å fiske fartøyets gjenstående kvoter av NVG-sild, kystmakrell garn/snøre og notsei. Ny søknad om ytterligere bruk av «Valøytind» som leiefartøy ble sendt 3. oktober av skipsmeglerselskapet Fiskerikonsulent AS i Svolvær.

I denne søknaden skriver daglig leder Edmund Pedersen hos Fiskerikonsulent at  der nå er stor sannsynlighet for at nybygget ikke står ferdig før rundt årsskiftet, kanskje ikke før etter årsskiftet.

Søsterskipet «Snarsetværing» skal ifølge et brev fra båtbyggeriet i slutten av september overleveres 1. november, ikke 1. oktober som tidligere opplyst til rederiet.

 

Solgt for 12 millioner kroner

Ex.«Karianne» ble solgt til Trygve Bratland  i Rørvik for 12 millioner kroner. Fartøyet ble bygget i 1998 ved Båt og Motorservice i Rørvik. Lengde på skroget som er bygget i aluminium er 14,96 meter og bredden på 5,51 meter.

Bodørederiet Karianne AS er eid 95 prosent av Tor Arnfinn Pleym og 5 prosent av Helge Martin Pettersen.

LES OGSÅ:

Nord-Norges flotteste not- og snurrevadbåt overlevert

Sara Karin forlenget åtte meter – har samme drivstofforbruk

Facebook