Selfasjarken "Solmai" er årets krabbekonge 2023. Foto Privat/Facebook

For mange mindre fiskefartøy har taskekrabbe blitt viktig inntekt. Krabbefisket forgår i første rekke i andre halvpart av året, og er for eksempel ikke til hinder for å delta i andre fiskerier på våren. Teinefiske krever heller ikke store fartøy. Her ser du hvilke førti fartøy som har fisket mest i 2023.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det ble i fjor landet 5182 tonn krabbe. Det aller meste av yrkesfiskere, og et mindre kvantum av fritidsfiskere. Å fiske krabbe er populært blant en del fritidsfiskere som benytter anledningen de har til å levere fangst med verdi som samlet ikke overstiger 50 000 kroner. Totalt ble 188 tonn, i overkant av 3,5 prosent av fangsten levert av fritidsfiskere.

"Husøygutt" fisket mest krabbe i fjor. I år kom de på andre plass. Foto Privat/Facebook

Krabbebåten med størst fangst av taskekrabbe er den nesten nye Selfasjarken «Solmai». Sjarken som har en lengde på 10,66 meter, ble levert til Ronald Solli på Fitjar i Vestland i 2020. «Solmai» kombinerer leppefiske og krabbe. I fjor fisket «Solmai» 125 904 kilo taskekrabbe.

Fisker mer enn taskekrabbe

Nest størst fangst hadde «Husøygutt» med 124 289 tonn. «Husøygutt» som eies av Ingvald Sjøset fra Træna i Nordland. er en 10,64 meter sjark bygget i 1986 på Sleneset. I fjor lå «Husøygutt» på topp med over 200 tonn.  Sjøseth har fisket mer enn taskekrabbe sjarken. Totalt er det levert 196 tonn fangst i 2023.

Blant fangsten «Husøygutt» har levert inngår 65,6 tonn torsk, 4,6 tonn sei i tillegg til hyse, kveite, breiflabb og annen fisk. Båten demonstrerer klart og tydelig at det ikke er vanskelig å kombinere garn og teiner.

Stor fangst på små båter

Blant båtene som har tatt opp over 100 tonn er også «Ankergrunn» med lengde på 9,98 meter. Av de 40 båtene i oversikten, er det hele femten som har lengde på under ti meter. Den nest minste er «Kristine» med lengde på 8,70 meter. Det er Geir Hermanstad fra Orkdal i Trøndelag som drifter sjarken. Denne effektive sjarken ble levert av tyrkisk verft i 2022.

I tillegg til 55 883 kilo taskekrabbe har «Kristine» også levert 4200 kilo sjøkreps, samt litt fisk tatt i teiner.

Den aller minste båten blant de førti, er 5,80 meter lange «Annely». Denne lille båten har fisket 39,7 tonn taskekrabbe, 3,1 tonn sjøkreps og over ett tonn med torsk, lyr og annen fisk. Båten eies av Janek Kalda på Frøya.

Femti har fisket tre fjerdedeler

Det er femti båter som har fisket 30 tonn eller mer. Til sammen har disse femti båtene fisket 2 993 tonn av 4994 tonn fisket av yrkesfiskere. I prosent av disse femti båtene tatt tre fjerdedeler av all taskekrabbe. Femti båter er ikke mange i forhold til lengden på den del av norskekysten hvor det er mulig å fiske taskekrabbe i kommersielle mengder. Mer enn noe annet illustrerer det at det mest sannsynlig er et stort potensial for flere krabbebåter.

 

LES OGSÅ:

Disse har fisket mest breiflabb

egenannonse
Facebook