Ett fartøy har levert Nordsjøsild verdt rundt 65 millioner

Nordsjøsild

Av 8019 tonn Nordsjøsild meldt inn gjennom Norges Sildesalgslag siste sju døgn, frem til 12:00 i dag søndag, er bare 214 tonn meldt inn av norske fartøy. Nordsjøsildfisket er for øyeblikket totalt dominert av utenlandske fartøy som til nå i år har levert 33 900 tonn. Ett av fartøyene har leverte 6540 tonn. Av Terje Engø