Torskelarver svømte mindre nær “vindmølleledninger”

Høyspentledninger påvirker oppførselen til torskelarver. I et labforsøk utsatte forskerne torskelarver for simulerte høyspentledninger på havbunnen. I havvindparker går høyspentledningene på havbunnen mellom turbinene. Siden regjeringen har ambisjoner om storstilt utbygging av havvind, jobber forskerne på spreng med å finne ut hvordan det kan påvirke livet i havet. Av Havforskningsinstituttet Sist ut i en serie

Manglar kunnskap om korleis havvind påverkar fiskeria

Fiskebåten Nesejenta passerer vindturbinane på Hywind Tampen i Nordsjøen. Foto Anne Christine Utne Palm/Havforskningsinstituttet –  Vi veit for lite i dag om korleis havvind vil påverka fiskeria. Ein manglar kunnskap om kva effektar til dømes støy, elektromagnetisk stråling frå kablane og mindre vind eller endra straum-mønster vil ha å seie, seier HI-forskar Anne Christine Utne Palm.