Magnetfelt frå havvindmøller vil truleg ikkje påverke rognkjeksens vandring

Slik konkluderer forskarane etter eit nytt labforsøk. Av Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet  Med meir utbygging av havvind, kjem også fleire undersjøiske høgspentkablar. Desse dannar magnetfelt som kan tenkast å påverke dyr i havet. Mange artar brukar nemleg magnetisme til å navigere. HI-forskarar har tidlegare simulert at Magnetfelt frå sjøkablar kan bremse hyselarvar, og at tobislarvar ikkje blei forstyrra. Denne

Regjeringen vil innskrenke innsyn i vindkraftsaker

Offshore vindturbiner utenfor Skottland. Foto Ilfede, Dreamstime Olje- og energidepartementets foreslår å fjerne dagens innsynsrett som gjelder i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Det får Fiskebåt til å protestere. Tekst Pressemelding fra Fiskebåt Regjeringen ved Olje- og energidepartementet foreslår å innskrenke dagens innsynsrett i saker som gjelder prekvalifisering og