Trommelline kan brukes til fiske etter lysing

Lysing er godt betalt. Blir den fisket med line og levert raskt til danske auksjoner kan den bli vært verdifull. Foto Terje Engø Trommelline kan bli et effektivt redskap i fiske etter lysing. Denne redskapen har allerede vist seg svært effektiv i fisket etter kveite. Trommelline har til nå vært lite brukt i norske fiskeririer.

Rykter sprer seg om trommelline

Båter fra sør, såkalte fremmedfiskere, har etablert et suksessfullt linefiske etter kveite utenfor Finnmark. Illustrasjonsfoto Terje Engø Etter at en del fiskefartøy har fisket effektivt etter kveite ved bruk av trommelline, er det både rykter og misforståelser ute og går om redskapen. Fiskerimagasinet har tidligere omtalt samiske Bivdu sin motstand mot «fremmedfiskere» som fisker kveite