Fortsatt på svarteliste 20 år etter lovbrudd

Ulovlig fiske etter uer i NAFO-området gjør at den russiske tråleren «Ozherelye» er nektet lisens til å fiske i norsk farvann for alltid. Foto Mikael Taal Gamle synder tilgis ikke når et fiskefartøy først har havnet på norsk svarteliste. I hvert fall ikke av norske myndigheter. Den russiske tråleren «Ozherelye» ble i 2004 ført opp