Fikk ikke kjøpe strukturkvote – manglet fem centimeter

“Baluba” var fem centimeter for kort til å få overta strukturkvoer fra “Caprice”. Foto Tor Gravnæs Reketråleren «Baluba» fikk avslag på søknad om å få kjøpe en strukturkvote for kystreker Sør med faktor 1. Selger var den tidligere reketråleren «Caprice» som er rigget om til snurrevad og derfor ikke kan bruke sine rekekvoter. Mens store