Nye flotte Havsnurp på vei hjem i rufsevær

Nå er nye “Havsnurp” på vei hjem fra Skagen. Foto Karstensens Skibsværft Natt til, eller tidlig morgen lørdag legger nye «Havsnurp» til kai i Midsund. Da skal de siste forberedelsene gjøres før den går på fiske. Fra Karstensens Skibsværft i Skagen til Midsund er det omtrent 450 sjømil. . . Av Terje Engø Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Forbud mot bly blir en utfordring

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) vil innføre restriksjoner på bruk av bly i fiskeredskaper for å hindre forurensing. Miljødirektoratet har i løpet av høsten gjennomført en høringsrunde, og stiller seg positive til nye restriksjoner. Snart må fiskere finne alternativ til bly i flere fiskerier. Av Emil Andre R. Engø Bakgrunnen for blyforbudet er å begrense mengdene