Fiskerikontrollen passer på i påsken

Det blir ingen stopp i fiskerikontrollen i påsken. I en pressemelding fredag, skriver Fiskeridirektoratet: Påsken står for døren, men det bryr ikke skreien seg om. Fiskerne tar heller ikke påskefri, og det betyr at Fiskeridirektoratet også er til stede med operativ fiskerikontroll i påsken. Tekst: Pressemelding fra Fiskeridirektoratet Både inspektører fra seksjon fiskerikontroll og veiledning

Rekrutteringa til skreibestanden har gått kraftig ned

Rekrutteringa til skreibestanden er dårleg. Foto Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet Ny studie tyder på at varmt klima ikkje nødvendigvis gir store «barne- og ungdomskull» i skreibestanden.  Rekruttering er viktig for samfunnet. Vi treng nye generasjonar; born som blir til, veks opp og blir til arbeidande vaksne, som igjen får born. Slik er det også i havet. Av

Simulerer oljeutslipp for å finne ut hvor lenge skreien blir påvirket

skrei larve

Et utslipp i Lofoten vil utsette egg og larver for gradvis mer olje over flere døgn, med en markant «topp» på noen timer. Man bruker ofte uttrykket «den nye oljen» – men det er fortsatt både aktivitet og inntjening på den originale varen også.   Norge produserer rundt 100 millioner kubikkmeter olje per år. Og selv