Proteksjonisme skaper gode resultater i Peterhead

Peterhead er Europas største fiskerihavn målt i fangstverdi. Foto Peterhead Harbour Authorithy Proteksjonisme fra skotske myndigheter, gjør at det aldri før blitt levert mer fangst i den skotske havnen Peterhead. Høye priser kombinert med regler som forbyr pelagiske fartøy å levere all fangst i Norge og andre land utenfor Storbritannia, er gull for havnen. Av

Fikk overlevert ny krepsetråler for fiske i Nordsjøen

Zenith har et flott styrehus, – med to gode skipperstoler. Foto Macduff Shipyard/www.mag.hookandnet.com Den skotske rederen fått seg ny krepsetråler. Zenit er den andre av tre i rekken av trålere verftet leverer. Trålerne skal i første rekke fiske sjøkreps i Nordsjøen. Tekst Kim Hansen, Hook & Net Epost: editor@hookandnet.com Med største lengde på 22,75 meter