Fangst verdt 160 millioner kroner inndratt

Det hender at verdien av hele eller deler av en fangsdt inndras. I år er det inndratt fangstverdi over 160 millioner kroner. Illustrasjonsfoto Terje Engø Fiskesalgslagene og Fiskeridirektoratet foretar en administrativ inndragning om et fartøy leverer ulovlig fangst som ikke er fisket med forsett. Det kan for eksempel være fangst utover kvote tatt utover kvote,