Rødspetter går for over hundre kroner per kilo til fisker

Rødspette selges over til priser langt over hundre norske kroner ved Hirtshals Fiskeauksjon. Foto Terje Engø På fiskeauksjonen i Hirtshals er det ikke uvanlig at rødspette omsettes for godt over hundre norske kroner per kilo. Snittprisen for rødspette solgt ved auksjonen er i år rundt det dobbelte av hva norske fiskere får. Men rødspette er

Sju av ti kilo fersk fisk går til Danmark

lysing, hirtshals fiskeauksjon

97,6 prosent av all fersk lysing selges til Danmark. Danmark er det viktigste markedet for fersk fisk. Foto Terje Engø Danmark er så langt i år Norges nest største importør av sjømat, bare forbigått av Polen. Eksporttallene som Sjømatrådet offentliggjorde i dag for perioden januar til og med august, viser at uten Danmark ville norsk

Flatfiskprisene i Danmark langt over de norske

Kjøperne på danske fiskeauksjoner, som her i Hirtshals, betaler svært godt, og mye bedre enn norske kjøpere, for flatfisk. Foto Terje Engø Det foregår lite direkte fiske etter flatfisk som piggvar, rødspette og smørflyndre i Norge. Unntakene er kveite og blåkveite. For noen av reketrålerne i Skagerak kan kanskje tråling etter rødspette og annet flatfisk