Havflåten inn i Kvænangen og Reissafjorden

Sunny Lasy er ett av to ringnotfartøy som siste døgn har fisket inne i Kvænanngen. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting Fiskeridirektoratet besluttet for en uke siden, å åpne midlertidig for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen. I går kveld […]

Kjøper utenlandsk 70-meter pelagisk tråler

GA tegning pelagisk tråler

Slik ser Antarctic II ut på GA-tegning. Illustrasjon Skipsteknisk AS/ervervssøknad En stor utenlandsk pelagisk tråler skal erstatte en norsk kombinert snurper og pelagisk tråler. Denne selges videre til et annet norsk rederi som skifter ut en eldre norsk pelagisk båt. Samtidig har rederiet som kjøper den utenlandske tråleren et nybygg under bygging i Tyrkia. Av […]