Redningsaksjon: Fikk havari og tok inn vann i storm

En redningsaksjon som involverte redningsskøyte og helikopter ble iverksatt da tråleren Westbank fikk det som antakelig er et motorhavari i britisk sektor. Fartøyet var da cirka 100 kilometer øst av Shetland, da det begynte å ta inn vann.  Det blåste da storm i området og bølgehøyden var over fem meter. Av Terje Engø En redningsskøyte