Snublet over i parasitt brosme som gir gelé-filet

De undersøkte brosmene stammer fra HI sitt linetokt etter pigghå. (Det er frysing og opptining som har gitt det medtatte utseendet her, og ikke Kudoa-parasitten.) Foto Paolo Cipriani, Havforskningsinstituttet Den mystiske parasitten Kudoa thyrsites gjør at fiskefilet kan inntas med sugerør 24 timer etter fiskens død.  Den er ikke farlig for mennesker, men kan ødelegge

Pukkellaks doblet villaksfangsten for flere fiskefartøy

Når pukkellaksen blir kjønnsmoden slik som denne så reduseres kvaliteten kraftig. Pukkellaks. Foto Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Lars Åke Andersen I år har flere båter levert pukkellaks til konsum. For noen få har det vært snakk om relativt store kvantum. Faktisk er årets kommersielle fangst av pukkelaks nesten like stor om fangsten av atlantisk

Forsøker å krysse pukkellaks med villaks

Pukkellaks, hann

Pukkellaksen får et fryktinngytende utseende når den går opp i elva for å gyte. Hannen får store tenner, og den karakteristiske pukkelen som har gitt opphav til navnet. (NB: Fisken på bildet er avlivet.) Fotograf: Monica Solberg / HI – Vi vil utelukke at innkryssing utgjør en trussel for norske laksefisker, forklarer forsker ved Havforskningsinstituttet.