Havforskningsinstittutet gir kvoteråd for brisling i fjordane

Brisling

Brisling er et viktig fiske for mange mindre notbåter. Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet Havforskingsinstituttet tilrår eit brislingfiske på opptil 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og framleis nullfiske i Nordfjord i 2023. Råda bygger på data frå brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august, saman med historiske data og fangstane i fiskeriet. Av