Kartlegger bestanden av niser Skagerrak

Niser er små tannhval på cirka 1,5 meter. Her fra Førdefjorden ved en tidligere anledning. Fotograf: Anders Neteland, Neteland Production/Havforskningsinstituttet Nisene «klikker» – og havforskerne lytter. Slik skal de finne ut hvor mange niser det er i Skagerrak, og hvor de oppholder seg gjennom året.  Havforskningsinstituttet (HI) har nå startet opp overvåkning av niser i