Mindre sjarker fra Agder har fisket godt i Nord-Norge

Med 19 tonn torsk og 66 tonn sei, er “Varholm” best blant fartøyene under 11 meter i Agder. Foto Frode Adolfsen Med lave kvoter for sjarker som fisker i Skagerrak, er det en stor fordel om en kan legge turen til Nord-Norge for å fiske nordøstarktisk torsk, også betegnet som skrei. I år har 18