Fann ukjent vrak av ubåt frå 2. verdskrig – sjå billete

Del av ubåtens skrog. Tårnet er ifølge forskerne borte. Foto Mareanoi/Havforskingsinstituttet Etter over 80 år på havbotnen er det som truleg er vraket av den britiske ubåten HMS Thistle oppdaga utanfor Rogaland.  Funnet vart gjort i samband med at biologi og geologi på havbotnen skulle dokumenterast gjennom Mareano-programmet. Ubåten vart oppdaga i vår, men det er