Disse 52 fartøyene har de største motorene i fiskeflåten

Fiskeskjer har ifølge data Fiskeridirektoratets merkeregister hele 10.200 hestekrefter. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting Fiskeflåten kan rangeres etter størst motor, lengst fartøy, største lasteevne, størst fangst eller kvoter. Her har vi rangert 52 fiskefartøy med hovedmotor med ytelse på 6000 hestekrefter eller mer. Det er en motorprodusent som er klart dominerende blant de med de største