Fisker truer direktoratet med krav om millioner i erstatning

I forbindelse med bygging av nytt fartøy fikk Benonisen Fiskeri AS avslag på å fiske denne med “Jens Kristian”. Avslaget ble gitt på uriktig grunnlag. Foto Frode Adolfsen Benonisen Fiskeri AS truer med Fiskeridirektoratet med et estatninskrav på mange millioner. Rederiet søkte i fjor om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnyttelse i forbindelse med erverv av

Fisker kvotene med et nesten fem ganger lengre leiefartøy

“Flobjørn” (Nå “Ballstadøy” har en lengde på under tjue meter. Fartøyet er solgt og kvotene fiskes nå med et leiefartøy med lengde på 75,5 meter. Foto Geir Vinnes Ved kontrahering av nybygg er det mulig for redere å bruke et leiefartøy. Da kan fartøyet som skiftes ut, selges for å frigjøre kapital som kan investeres

Gir ikke forhåndstilsagn om leiefartøy – nybygg i fare

Slik ser nybygget Kransvik Kystfiske vil bygge ut på GA-tegning laget av GOT-Marine. Illustrasjon GOT Marine/MACOM Fiskeridirektoratet har strammet inn på reglene for leiefartøy. For redere som bestiller et nybygg, men får avslag på å bruke leiefartøy om de selger fartøyet de skifter ut under byggeprosessen, kan et avslag bli dyrt. Derfor forsøker rederiet å