Disse 30 fisker best med snurrevad

“Kamilla Grande” er ett av to fartøy som har fisket nærmere 4000 tonn med snurrevad3. Foto Geir Vinnes Det er 69 fartøy med lengde over 28 meter som har levert fangst tatt med snurrevad. Av disse har 25 levert tusen tonn eller mer. Her ser du oversikt over de 30 snurrevadbåtene som har fisket mest