Er Hardangerfjorden overgjødslet?

Disse bambuskorallene er filmet i Onarheimsfjorden. Fisken er blålange. Foto Havforskningsinstituttet Hardangerfjorden er et av de mest oppdrettsintensive områdene vi har. Her slippes det også ut mye næringssalter. Blir den samlede belastningen for stor? Situasjonen kan kort oppsummeres slik: tilstanden i Hardangerfjorden er “god til svært god” i tilstandsvurderingen som er basert på vannforskriftskriterier og