Viktig transportkorridor for fisk skal bli grønnere

Den viktige transportkorridoren for fisk og annet gods, fra Nordjylland og nedover Europa skal bli grønnere. I desember i fjor innvilget EUs Interregionale program for Øresund-Kattegat-Skagerrak til prosjektet Grønn Jyllandskorridor. Den viktigste danske havnen for gods- og passasjerer fra Norge er Hirtshals. Ingen annen europeisk havn håndterer så mye norsk fisk som denne havnen. Havnen

Forsøker å krysse pukkellaks med villaks

Pukkellaks, hann

Pukkellaksen får et fryktinngytende utseende når den går opp i elva for å gyte. Hannen får store tenner, og den karakteristiske pukkelen som har gitt opphav til navnet. (NB: Fisken på bildet er avlivet.) Fotograf: Monica Solberg / HI – Vi vil utelukke at innkryssing utgjør en trussel for norske laksefisker, forklarer forsker ved Havforskningsinstituttet.