Kongekrabbe – så mye får du fiske i 2024

Fiskeridepartmentet har fastsatt kongekrabbekvoten for 2024. Illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2024. Reguleringen blir i det alt vesentlige videreført, men med noen endringer i 2024.   Pressemelding fra Fiskeridepartementet – Kongekrabben har over mange år bidratt til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og ringvirkninger utover