Rykter sprer seg om trommelline

Båter fra sør, såkalte fremmedfiskere, har etablert et suksessfullt linefiske etter kveite utenfor Finnmark. Illustrasjonsfoto Terje Engø Etter at en del fiskefartøy har fisket effektivt etter kveite ved bruk av trommelline, er det både rykter og misforståelser ute og går om redskapen. Fiskerimagasinet har tidligere omtalt samiske Bivdu sin motstand mot «fremmedfiskere» som fisker kveite

Kveitefiske, misunnelse og jantelov

KOMMENTAR Båter fra sør, såkalte fremmedfiskere, har etablert et suksessfullt linefiske etter kveite utenfor Finnmark. Illustrasjonsfoto Terje Engø I all den tid har fiskere og fangstfolk dratt fra sør mot nord for å utnytte ressursene. Noen har fisket torsk i Lofoten og på vestkysten av Finnmark, andre har jaktet på Svalbard, eller de vært pådrivere