Anonymt tips kostet sjarkfisker over 200 000 kroner

Et anonymt tips 1. oktober 2022 fikk Fiskeridirektoratet til å foreta en sjekk av en sjark som fisket kongekrabbe. Bare sju dager etter at tipset kom, ble det gjennomført en dokumentkontroll som kostet fiskeren over 200 000 kroner. Men det var et annet forhold enn det som det ble tipset om som medførte den solide inndragningen.

Eldre sjarkfisker overså detalj – fikk inndratt en million kroner

En liten tabbe kostet den eldre fiskeren nesten en million kroner. Foto Stein Rune Solli, Marine Traffic. Den 75 år gamle fiskeren Petter Gregersen fra Berlevåg har fått en inndragning av fangstverdi på 929 280 kroner av Fiskeridirektoratet. Den inndratte fangsten kunne ifølge fiskerens advokat blitt fisket på nytt, men tiden Fiskeridirektoratet brukte på saksbehandling

Forvirrende regler om bifangst

Nils-Thoralf Karlsen har kongekrabbekvote på sjarken “Sjøbuen”. Han og et femtitalls andre fiskere sliter med å forstå reglene for bifangst i kongekrabbefisket. Foto Geir Vinnes Regler om bifangst forvirrer. Fiskerimagasinet har flere ganger hatt artikler som viser at lovverk og regler knyttet til fiske kan være både motsigende, bli praktisert ulikt, og i noen tilfeller

Kongekrabbe – så mye får du fiske i 2024

Fiskeridepartmentet har fastsatt kongekrabbekvoten for 2024. Illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2024. Reguleringen blir i det alt vesentlige videreført, men med noen endringer i 2024.   Pressemelding fra Fiskeridepartementet – Kongekrabben har over mange år bidratt til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og ringvirkninger utover

Tabbe kostet fisker nesten en million kroner

Facebook Manglende kjennskap til regler for fiske på kvoter med kjøp av brukt fartøy kostet en fisker nærmere en million kroner i inndragning og tapt verdi på kvoter som ikke kunne fiskes. I vedtak om inndragning som ble gjort av Råfisklaget blir det også fastslått at fisket var tilsiktet, og derved tapte fiskeren også muligheten

66 år gammelt fiskefartøy med kvote har fått kjøper (OPPDATERT)

Turbo virker å være en godt vedlikeholdt båt. Men det spørs om ikke kvotene er det interesssante. Foto prospekt Solhaug Maritim AS OPPDATERING: Solhaug Maritim opplyser tirsdag kveld at Turbo ikke er solgt, selv om det ble søkt om erverv. Derved er den 56 år gammel snurrevad og linebåten med kvoter fortsatt til salgs hos