Skifter ut ett av sine sju fiskefartøy

Rederiet Lobster AS på Karmøy drifter sju fiskefartøy, – to sjarker og fem mindre leppefiskfartøy. Etter motorhavari på en av leppefiskbåtene i fjor, har de nå søkt om erverv av en brukt båt til over en million kroner. Rederiet som har satset på fartøyer som med ett unntak er 20 år eller eldre, har svært