16 av 19 store reketrålere har valgt Cosmos Trawl

“Karine H” har fisket mer reker enn noen annen norsk tråler. Men den er eneste tråler som bare fisker reker. Fartøyet har valgt trål fra Cosmos Trawl. Foto Frode Adolfsen Med lite kvoter tilbake på årets torskekvoter, har mange store trålere lagt om til reketrål. Blant trålerne med lengde fra 55 meter og oppover har