Stadig nye skjær i sjøen for Selfas hydrogensjark

Selfa Arctic er i gang med å bygge verdens første hydrogensjark. Båten er kontrahert av Bent Gabrielsen fra Karlsøy. Illustrasjon: Selfa Arctic Selfa Arctic er i gang med å bygge hydrogensjark for Karlsøy-rederi, men fortsatt er det flere skjær i sjøen som må forseres før sjarken kommer på sjøen. Selfa Arctic har møtt flere problemer