Er Hardangerfjorden overgjødslet?

Disse bambuskorallene er filmet i Onarheimsfjorden. Fisken er blålange. Foto Havforskningsinstituttet Hardangerfjorden er et av de mest oppdrettsintensive områdene vi har. Her slippes det også ut mye næringssalter. Blir den samlede belastningen for stor? Situasjonen kan kort oppsummeres slik: tilstanden i Hardangerfjorden er “god til svært god” i tilstandsvurderingen som er basert på vannforskriftskriterier og

Havforskningsinstittutet gir kvoteråd for brisling i fjordane

Brisling

Brisling er et viktig fiske for mange mindre notbåter. Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet Havforskingsinstituttet tilrår eit brislingfiske på opptil 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og framleis nullfiske i Nordfjord i 2023. Råda bygger på data frå brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august, saman med historiske data og fangstane i fiskeriet. Av