Stor økning i norsk sjøkreps til Danmark

Sjøkreps

Aldri før har norske fartøy levert like mye sjøkreps i Danmark i første halvår som i år. Kvantum er cirka doblet fra forrige rekordår. Inntil 2019 leverte norske trålere noen få hundre kilo i året i dansk havn. Hanstholm Fiskeauksjon har det aldri før omsatt mer norsk kreps på auksjonen. Av Terje Engø,   epost: terje@fiskerimagasinet.no