Havflåten inn i Kvænangen og Reissafjorden

Sunny Lasy er ett av to ringnotfartøy som siste døgn har fisket inne i Kvænanngen. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting Fiskeridirektoratet besluttet for en uke siden, å åpne midlertidig for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen. I går kveld