Flere og større hummere

Forskerne registrerer at det blir flere og sørre hummere i fredningsområdene. Illustrasjonsfoto Terje Engø Det blir flere og større hummere i fredningsområdene. Datainnsamling gjennom folkeforskning fungerer godt til å måle effekter av marin bevaring. Frivillige folkeforskere har fulgt lignende kartleggingsmetode som havforskerne over flere år. Ved hjelp av teinefiske har de fisket hummer både i