Anbefaler null lodde ved Island i 2024

Loddefisket ved Island kan enkelte år være verdt mange hundre millioner kroner for norske båter. Neste år blir det sannsynligvis ikke noe fiske. Illustrasjonsfoto Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet. Forskerne ved det islandske havforskningsinstituttet Hafrannsóknastofnun har i kveld sent ut en anbefaling om null kvote på lodde ved Island i kvoteåret 2023/24. Det betyr at norske båter

Nytt forskningsfartøy skal gi nye muligheter

Fartøyet bærer preg å være designet av Brødr Hukkelberg AS

Det nye forskningsfartøyet vil skape nye muligheter for studentene. Illustrasjon Nord Universitetet (PRESSEMELDING) Nord universitet har inngått kontrakt om å byggingen av en ny forskningsbåt til Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø. Båten vil gi forskere og studenter bedre muligheter til å utvide og øke forskningen. Den vil blant annet bidrar til et teknologisk framskritt. Studenter og