Direktoratet stiller spørsmål ved kvoteråd fra ICES

Fiskeridirektoratet viser i brevet til Havforskningsinstituttet skepsis til ICES sitt kvoteråd for vassild. Foto Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet skriver i et brev til Havforskningsinstituttet, hvor de bestiller kvoteråd, til at de er kjent med at ICES allerede i januar 2024 skal foreta en metoderevisjon. I denne tar ICES stilling til om det foreligger datagrunnlag for

Norges beste kunne fisket det dobbelte – krever solid erstatning

Tobias Solgaard søker om en erstatning på en halv million kroner etter at kabellegging halverte fangsten av sjøkreps. Faksimile av søknad Fartøyet «Bajas» mener den er påført en halv million kroner i tapt fangstverdi som følge av arbeid langs en undersjøisk kabel og krever derfor erstatning. Fisket der kabelen går gir i snitt dobbelt så

Hummertyver kan søke hjelp fra Fiskeridirektoratet

Ved hjep av informasjon fra Fiskeridirektoratet kan hummertyver vite nesten på meteren hvor du har en samleteine. Foto Terje Engø Skal du oppbevare hummer i samlete, skal du rapportere dette til Fiskeridirektoratet. Der skal det oppgis hvor mye hummer det maksimalt kan være snakk om. Og det skal oppgis koordinater som viser så godt som

57 beslag og 30 politianmeldelser etter aksjon

Det ble gjort mange beslag fra Bømlo til Øygarden. Foto Fiskeridirektoratet I perioden 22. – 26. september gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ein fellesaksjon i Vestland fylke. Aksjonen resulterte i 57 beslag og 30 anmeldelsar. Hummarfisket opnar sundag 1. oktober og det er alltid nokon som «tjuvstartar» fisket og til dømes set teiner med 60

Noen få meter kostet et fartøy hundretusener

Det ble dyrt for rederiet når Kildin la seg noen meter for nært området som var stengt for snurrevad. Foto Frode Adolfsen Ett tips mottatt av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste om at et fartøy fisket med snurrevad i eller delvis i et stengt område, endte i sommer etter flere års klagebehandling med en saftig inndragning på flere

Slurv ga skipper mye krøll og saftig bot

Ved hjelp av FMC sine lagrede sporingsopplysninger hadde Fiskeridirektoratet full kontroll over Lofotfangst sine bevegelser. Illustrasjon Fiskeridirektoratet Det koster fort mange tusen for en skipper om han glemmer å holde styr på at han har sendt alle meldinger han er forpliktet til. I dette fikk skipper mye ekstra arbeid i å forsøke å rette opp