Fortsatt på svarteliste 20 år etter lovbrudd

Ulovlig fiske etter uer i NAFO-området gjør at den russiske tråleren «Ozherelye» er nektet lisens til å fiske i norsk farvann for alltid. Foto Mikael Taal Gamle synder tilgis ikke når et fiskefartøy først har havnet på norsk svarteliste. I hvert fall ikke av norske myndigheter. Den russiske tråleren «Ozherelye» ble i 2004 ført opp

Fiskerikontrollen passer på i påsken

Det blir ingen stopp i fiskerikontrollen i påsken. I en pressemelding fredag, skriver Fiskeridirektoratet: Påsken står for døren, men det bryr ikke skreien seg om. Fiskerne tar heller ikke påskefri, og det betyr at Fiskeridirektoratet også er til stede med operativ fiskerikontroll i påsken. Tekst: Pressemelding fra Fiskeridirektoratet Både inspektører fra seksjon fiskerikontroll og veiledning

Det er lov for Fiskeridirektoratet å bruke sunn fornuft

Denne uken kunne Fiskerimagasinet bringe en artikkel om Fiskeridirektoratet som ga en sjarkfisker en administrativ inndragning på nesten 100 000 kroner. Artikkelen har skapt mye debatt i sosiale medier, og Fiskerimagasinet har blitt kontaktet av sinte fiskere. Kommentar av Terje Engø Epost: terje@fiskerimagasinet.no Synden fiskeren hadde begått, var kort fortalt: Han og en annen fisker som

Inndragning på nesten 100 000 for å gjøre som andre

Det kostet dyrt å gjøre slik alle gjør, samme hvor fornuftig det høres ut. Her ligger “Emma-V” ved kai da direktoratet kom på besøk. Foto Fiskeridirektoratet Å tenke rasjonelt, og gjøre som «mange andre» har gitt en fisker i Finnmark en solid inndragning. Fiskeridirektoratet gjorde fullkontroll om bord da han losset fangst ved Myre Fiskemottak

Fem båter kan bli avskiltet i fisket etter snøkrabbe

Det drives olympisk fiske etter snøkrabbe. Nå kan de som får rettigheter når fisket lukkes få en “bonus” om fem fartøy mister ervervstillatelsen. Foto Tor Hansen Fem av 18 fartøy som i øyeblikket fisker snøkrabbe står i fare for å miste ervervstillatelsen. Når fisket lukkes neste år, vil det blir mer snøkrabbe til båtene som

Fisker truer direktoratet med krav om millioner i erstatning

I forbindelse med bygging av nytt fartøy fikk Benonisen Fiskeri AS avslag på å fiske denne med “Jens Kristian”. Avslaget ble gitt på uriktig grunnlag. Foto Frode Adolfsen Benonisen Fiskeri AS truer med Fiskeridirektoratet med et estatninskrav på mange millioner. Rederiet søkte i fjor om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnyttelse i forbindelse med erverv av

Advokat kjemper mot direktoratets måte å beregne inndragning

Det koster å fiske leppefisk. Skal inndragning ikke være straff kan ikke hele fangstverdien inndras, mener advokat Jørgen A Stubberud. I august gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll i Moldefjorden. Denne avdekket at fartøyet «Turbo» høstet leppefisk i strid med deltakerforskriften. Denne krever at skipper må være ført i fiskarmantallet på blad B. Resultatet er et krav

Forvirrende regler om bifangst

Nils-Thoralf Karlsen har kongekrabbekvote på sjarken “Sjøbuen”. Han og et femtitalls andre fiskere sliter med å forstå reglene for bifangst i kongekrabbefisket. Foto Geir Vinnes Regler om bifangst forvirrer. Fiskerimagasinet har flere ganger hatt artikler som viser at lovverk og regler knyttet til fiske kan være både motsigende, bli praktisert ulikt, og i noen tilfeller

Fikk ikke kjøpe strukturkvote – manglet fem centimeter

“Baluba” var fem centimeter for kort til å få overta strukturkvoer fra “Caprice”. Foto Tor Gravnæs Reketråleren «Baluba» fikk avslag på søknad om å få kjøpe en strukturkvote for kystreker Sør med faktor 1. Selger var den tidligere reketråleren «Caprice» som er rigget om til snurrevad og derfor ikke kan bruke sine rekekvoter. Mens store

Direktoratet stiller spørsmål ved kvoteråd fra ICES

Fiskeridirektoratet viser i brevet til Havforskningsinstituttet skepsis til ICES sitt kvoteråd for vassild. Foto Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet skriver i et brev til Havforskningsinstituttet, hvor de bestiller kvoteråd, til at de er kjent med at ICES allerede i januar 2024 skal foreta en metoderevisjon. I denne tar ICES stilling til om det foreligger datagrunnlag for