Regjeringen vil innskrenke innsyn i vindkraftsaker

Offshore vindturbiner utenfor Skottland. Foto Ilfede, Dreamstime Olje- og energidepartementets foreslår å fjerne dagens innsynsrett som gjelder i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Det får Fiskebåt til å protestere. Tekst Pressemelding fra Fiskebåt Regjeringen ved Olje- og energidepartementet foreslår å innskrenke dagens innsynsrett i saker som gjelder prekvalifisering og